Bla til hovedinnhold
b.
Veifinning

Veifinning

Les mer Scroll

Idé og konsept

Dette var et prosjekt hvor store deler baserte seg på innsikts­arbeid. Blant annet intervjuer og fysisk befaring på anlegget ble gjennomført. Basert på denne innsikten kom vi fram til at det eksisterende veifinnings­systemet var midlertidig av den grunn av at Instituttets tilhørighet til anlegget var såpass nytt. Den midlertidige løsningen besto av gul tape og post-it lapper for veifinning, noe som vi mente ikke var en god løsning.

Selve veifinningssystemet som vi utviklet består av skilt, pyloner, plakater og veggdekor. Vi laget også tilpassede pikto­grammer med hensyn til universell utforming, og brukte farger i henhold til NTNUs grafiske profil.

For å videreføre det eksisterende navngivnings­systemet som anvendes ved Campus NTNU i Gjøvik, ønsket vi i denne løsningen å navngi bygningene etter bergarter og mineraler.

Typografi

PT Sans Bold brukes som hovedskrift på alle typer skilt. Dette er en skrift som vi mente egnet seg godt til veifinning ved at den har stor x-høyde og mye luft i endinger av bokstaver som e og s. Den har også veldig markante ink-traps som vi mener bidrar til god lesbarhet. PT Sans Regular brukes som sekundær­skrift på skilt med mengde­informasjon og på under­titler på ansatt­skilt.

Farger

Hver farge representerer hver bygning som tilhører anlegget. De er plukket ut i henhold til de bergartene og mineralene som bygningen representerer og NTNU sine støtte­farger.

Piktogram

Piktogram­settet er tilpasset vårt veifinnings­system og ble designet med hensyn til SEGD standarder som utgangs­punkt. Handikap piktogrammet er inspirert av The Accessible Icon Project som streber etter å gjøre hverdagen for mennesker med funksjon­hemninger enklere gjennom universell utforming.

Bygningsnavn

Bygningsnavn kan også assosieres med bygningens virksomhet. Som for eksempel Diamant­bygget starter på D som man kan videre assosiere med design. Det samme gjelder Opalbygget som har O for office (kontor). Bokstaven behøver nødvendigvis ikke å være konkret basert på forbokstaven på virksomheten, for eksempel Ilmenitt­bygget (hvor forskning innen universell utforming foregår), blir bokstaven basert på viktige nøkkelord som kan forbindes med virksomheten som i dette tilfellet er nøkkelord som inkluderende og intuitivt.

Romnavn

Romnavn består av bygnings­bokstav, samt nummerering basert på etasje og rekkefølgen rommet forekommer fra hoved­inngangene. Rom vil også ha funksjonelle navn som forklarer hva rommet brukes til. Grunnen til at vi har valgt å gjøre det på denne måten er på grunnlag av at det kan være misledende for nye besøkende når det brukes egennavn på rom.

Eksempel på romnavn: D107 Maclab, O316 Kontor.

Forstørret bilde