Bla til hovedinnhold
b.
Reko

Reko

Les mer Scroll

Idé og konsept

I dette prosjektet var innsikts­arbeidet en stor del av prosessen, og tok utgangspunkt i Garrets femstegs­prosess som er en modell vi brukte for å skape en strukturert arbeids­prosess. I begynnelsen gjennom­førte vi intervju av brukere av den eksisterende løsningen. Innsikten fra dette ble et utgangs­punkt for arbeidet videre hvor vi utviklet personas og scenarier. Selve proto­typingen ble gjort i Figma, hvor vi brukte komponenter for en effektiv arbeidsflyt. Både en lo-fi og hi-fi prototype ble lagd, samt en design­manual for det visuelle uttrykket.

Design­uttrykket ga REKO en tydelig og profesjonell identitet. Designet ble rent og enkelt slik at salgs­varene kom i fokus og løsningen ble bruker­vennlig. Vi brukte grønn fordi dette assosieres med naturlige råvarer. Pikto­grammene ble med på å skape en helhetlig identitet og funksjonene kom tydelig fram.

Mockup av nettsiden
Mockup av nettsiden

Løsningens hovedfunksjoner

Ved første bruk ønsker løsningen å vite hvor brukeren befinner seg i landet. Dette kan velges manuelt eller automatisk.

Annonser fra produsenter i nærområdet vil komme opp på hoved­siden i løsningen. Her kan man bla seg gjennom et stort utvalg av varer fra et stort antall produsenter.

Kartet har som funksjon å gi brukeren en oversikt over alle gårder og produsenter i nærområdet, samt finne ut hvor nærmeste utleverings­sted befinner seg.

Profilsiden har ulike funksjoner avhengig av hva slags type bruker man er, forbruker eller produsent. Her kan man endre fore­trukket område, administrere innkommende og utgående bestillinger, samt publisere/endre annonser.

Markedet fungerer som en portal til produsentenes hjemme­sider – eller direkte til produktene. I løsningen har vi valgt å skille produktene mellom råvarer og ferdig­stilte produkter.

Undersiden for råvarer presenteres i en listeform hvor brukeren kan få en rask oversikt over under­kategoriene, som vi har valgt å basere ut ifra de syv matvaregruppene som Nasjonal­foreningen for folkehelse har definert. Her kan brukeren få en oversikt over antallet varer til salgs (for valgt område) i de tilhørende matvare­gruppene og klikke inn for å handle ønsket vare.

Brukerreise: gjennomføring av kjøp

Produsenter i det valgte området presenteres i en listeform hvor hver enkel produsent har et tilhørende bilde, samt tittel og en kort beskrivelse. Her kan brukeren også søke etter en bestemt produsent.

Produsentens hovedside har en mer utfyllende beskrivelse enn forrige side. Her kan brukeren se de ulike produktene som produsenten selger.

Handlekurven lar brukeren få en ryddig oversikt over varene de skal kjøpe, samt endre på antallet som ønskes kjøpt. Brukeren kan også se hvilke produsenter varene kommer fra. I denne løsningen har vi valgt at alle kjøp skal gjennomføres med VIPPS, fordi det er en enkel prosess for kjøp som allerede eksisterer i dagens løsning.

Forespørsel om registrering og innlogging vil forekomme kun når det trengs, enten om man skal få tilgang til profilsiden – eller om man skal gjennom­føre et kjøp. Dette er for å gjøre det enklere for produsenten å identifisere kunden.

Gjennomføring av kjøp utføres av VIPPS. Her skriver brukeren inn sitt telefonnummer, og blir så varslet om å akseptere kjøpet i betalings­applikasjonen. Pengene som blir betalt av brukeren blir ikke direkte overført til produsentenes konto, men håndteres av REKO – i de tilfellene hvor brukeren har handlet fra flere produsenter i samme transaksjon.

Ved fullført transaksjon vil brukeren motta en kvittering i REKO-applikasjonen for de varene som er kjøpt. Her vil det informeres om neste utlevering i det valgte området med både sted, dato og tidspunkt.

Forstørret bilde