Bla til hovedinnhold
b.
Toro

Toro

Les mer Scroll

Idé og konsept

I dette prosjektet valgte jeg å designe et nytt konsept for Toros produkt­emballasje. Matprodusenten har i over 70 år produsert produkter for nordmenn uavhengig av kjønn, alder og bakgrunn. Jeg ønsket derfor – i dette prosjektet – å ta dette til betraktning og fikk dermed en veldig stor målgruppe å jobbe med.

Her måtte jeg hovedsakelig ta hensyn til de med nedsatt funksjonsevne, slik som svaksynte, fargeblinde og folk med lese- og skrive­vansker. I utgangs­punktet ønsket jeg å bruke fotografier på flatene, men i løpet av prosessen gikk jeg bort fra denne idéen og valgte å bruke illustrasjoner for å kommunisere inn­holdet i emballasjen i stedet.

Den største utfordringen med dette prosjektet var å utforme en tilnærmet lik stil på flater av ulik størrelse og format.

Forstørret bilde