Bla til hovedinnhold
b.
Bokserie

Bokserie

Les mer Scroll

Idé og konsept

I gjennom­føringen av dette prosjektet valgte jeg å jobbe med Jens Bjørneboes essay­trilogi – først utgitt i årene 1968–1972. Stilen er inspirert av den internasjonale typografien som var en radikal stil som preget design­miljøet på 1950-tallet i Sveits. Både farge­bruken og stilen passer godt til Bjørneboes radikale politiske syn som han ytrer i hans essays. Flaten er utformet i et grid­system, og det er blitt brukt arkiv­foto på hvert av omslagene.

Originalomslagene til 2003 utgaven. Designet av Valiant.
Original­omslagene til 2003 utgaven. Designet av Valiant.

Typografi

Neue Haas Grotesk er den eneste skriften jeg har valgt å bruke i dette prosjektet. Denne skriften var mye brukt i sveitser­typografien, og er den originale skriften som Helvetica er basert på. Jeg har brukt display varianten til tittel, under­tittel og forfatter­navn, og varianten text til brødtekst på baksiden.

Grafisk oppsett

Et gridsystem er grunnlaget for bokomslagets struktur, et grep som var vanlig i denne stilen. Boken får et ryddigere oppsett, men det begrenser også mye av friheten man har på oppsettet. Jeg ønsket også at designet på forsiden skulle ha mye luft i toppen, derfor valgte jeg å ikke plassere noen form for elementer der.

Farge

Fargen er valgt ut i henhold til sveitser­typografiens regel­messige bruk av rød som bakgrunns­farge. Denne fargen har også et politisk aspekt med seg som i seg selv passer godt med Bjørneboes radikale politiske syn i bøkene.

Forstørret bilde