Bla til hovedinnhold
b.
Forstørret bilde
Portrettbilde stort

Bendik Haug Jacobsson

Les mer

Kort fortalt

Jeg ble nylig ferdig­utdannet som grafisk designer ved NTNU i Gjøvik, hvor jeg leverte en bachelor i form av en porte­følje på 180 sider (trykt og innbundet) bestående av ti utvalgte prosjekter fra mine tre studieår i Gjøvik. Denne nett­siden er en digital platform for min porte­følje, min hobby som foto­graf og mine frem­tidige prosjekter.

Gjennom studiet har jeg til­egnet meg en tids­riktig kompetanse innen trykk- og digital­baserte medier. Jeg har opp­arbeidet meg en sterk teoretisk bakgrunn innen grunn­leggende design­prinsipper med ferdigheter innen typografi, komposisjon og struktur. Jeg har god kompetanse innen informasjons­design med fokus på informasjons­grafikk, informasjons­arkitektur og bruker­sentrerte design­metoder.

Store deler av studiet var lagt opp til tverr­faglig jobbing med både interaksjons­design og web­design. Jeg har derfor mye erfaring med proto­typing, bruker­testing og UX design, samt frontend-utvikling med flytende ferdigheter innen HTML og CSS og et godt kjennskap til grunn­leggende SEO og Javascript. Jeg behersker de fleste design­relaterte applikasjoner fra Adobe CC med høy kompetanse. Jeg er også foto­interessert og har fem års erfaring som hobby­fotograf.

Portrettbilde lite
 • Mine ferdigheter

  • Grafisk Design
  • Adobe Illustrator
  • Adobe InDesign
  • Fotografi
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Photoshop
  • Webdesign
  • HTML
  • CSS
  • Javascript
  • Interaksjonsdesign
  • Adobe XD
  • Figma